Montessori mateřskou školu Klíček najdete naproti střední pedagogické školy v budově U Nových staveb 2 v Krnově. Zahrnuje třídu pro děti od 2 do 3 let a třídu pro děti od 3 do 7 let. Prostředí a aktivity pro děti jsou přizpůsobeny Montessori principům a umožňují dětem získávat postupně co nejvyšší míru samostatnosti.

Základní škola Klíček je na adrese Bruntálská 81a v Krnově – Kostelci. Děti navštěvují tři trojročí – věkově rozmanité skupiny, které jim umožňují přirozeně sdílet zkušenosti a učit se od sebe navzájem. K dispozici mají Montessori pomůcky a takovou svobodu, s jakou v dané chvíli samy zvládnou zacházet. 

Ve školním roce 2022/2023 se nám povedlo otevřít přípravný stupeň a základní školu pro děti zejména s poruchami autistického spektra ve zrekonstruované budově vedle Kofola Music Club. S dětmi pracujeme v přátelském Montessori prostředí. Provází je odborník – speciální pedagog a asistenti pedagoga.