Terapie jako součást výuky

Dítě je pořád především dítě, i když má nějaký handicap. Základním nástrojem je laskavost a pochopení. Prochází vývojovými obdobími, kdy je jeho vnitřní systém připraven na určitý druh učení. V období, kdy se postaví, se rozvíjí skrze pohyb. Pokud dítě touto vývojovou fází prošlo, a nemá určitou dovednost – například řeč, chůzi. Je to pro nás signál pro zařazení terapeutických postupů.

Matematika jako abstraktní věda?

Je až neuvěřitelné, kolik lidí nemá rádo matematiku. Z nějakého důvodu se jí bojí nebo ji nechápe. Naše děti milují matematiku. Matematické pomůcky jsou jedny z nejoblíbenějších. Když sleduji, jak si už po tolikáté jde Martínek pro matematickou pomůcku (perlový materiál), jak si ji stále fascinovaně prohlíží, zkoumá, jak s ní manipuluje, říkám si, vždyť už musí mít všechno objeveno. Ale přesto ho nechám, aby si ji znovu vzal, dokud on sám nebude nasycen a spokojen. Skrze pomůcky objevuje množství, číslice i čísla. A pokaždé, když něco objeví, je vidět radost a spokojenost z práce, kterou dělá. Když je nasycen, tak si odběhne ke čtení nebo třeba k přírodninám.

Když se sejdeme na elipse

Proč zrovna elipsa? Všichni si přece všude sedávají do kruhu – komunitní kruh, kulatý stůl, zkrátka a dobře elipsa má jinou energii. Chvilku jdeme rovně, chvilku zatáčíme a hlavně se nám netočí hlava. Někdy se říká také – točím se v kruhu a nemyslíme tím nic dobrého. Pro nás je elipsa místo pro setkání. Objevujeme tam nové věci, odkrýváme tajemství – například, co je v krabici, jak to funguje. Ale také se tam naučíme spolu písničku nebo si zatančíme. Učíme se toleranci, zdvořilosti, pochopení druhého, respekt k druhému, učíme se tichu. Učíme se uvolnit místo, požádat, poděkovat, nerušit. Učit se vnímat.

Denní režim

7:30 – 8:30 – Děti přicházejí do školy a  loučí se s rodiči v šatně.

7:30 – 10:00 –  pracovní cyklus, kdy děti libovolně opakují již známé aktivity nebo jsou jim cíleně prezentovány nové pomůcky, součástí bloku je průběžná svačina, individuální terapie.

10:00 – 11:30 pobyt venku nebo v tělocvičně

11:30 – 12:15 – oběd

12:15 – 13:00 hygiena a odpočinkové aktivity

13:00 – 15:00 družina 

Odchod a příchod se dá domluvit individuálně, pokud jsou rodiče pracující.

„Montessori vzdělávání mě vždy oslovovalo, při výchově synů jsem se vždy snažila rozvíjet jejich schopnosti podle této skvělé vzdělávací metody. Mladší syn trpí vzácným genetickým syndromem,  s tím je spojeno mnoho zdravotních problémů, včetně specifických potřeb v oblasti vzdělávání. Z toho důvodu jsem hledala možnost jak ho vzdělávat individuálně podle jeho aktuálních potřeb. Paní Komendovou jsem znala již dříve a ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla o možnosti umístit Martínka do speciální třídy Montessori školy Klíček jsem neváhala. Po několika měsících mohu říct, že jsem udělala dobře. Martin ve škole prospívá, je spokojený, dostává se mu individuálního přístupu ze strany učitelů i asistentů, zaznamenali jsme pokroky v řeči, samoobsluze, vnímání okolí. Je pro nás jako rodiče velmi důležité, že dítě je v klidném, přátelském prostředí, můžeme se spolehnout, že se mu dostává plné pozornosti a paní učitelky dělají vše pro jeho další rozvoj.“ Lenka Cigánková, maminka žáka ZŠ speciální