Informace o škole

„Pro mě je důležité, aby děti chodily do školy rády a aby v tom viděly smysl. Chci jim dát možnost vyrůst v sebevědomé lidi, kteří vědí, kam a proč jdou, kteří budou myslet sami za sebe. Bytosti spokojené se svým životem bez nastavení, že tady je někdo zaškatulkoval, takže tu roli musí přijmout. Nejde o to, že děti nemají žádné hranice. Svoboda je odpovědnost za sebe a své činy. Mají tedy svobodu takovou, jakou unesou. Některé děti jsou velmi svobodné a mohou si plánovat a pracovat, jak chtějí, protože to zvládnou a některé děti si na začátku vyberou třeba jen jakou tužkou budou psát, pracují na samostatnosti postupně. Svobodu získávají na základě nastavených hranic, ve kterých se pohybují a míru svobody jim určuje jejich vlastní zodpovědnost za to, co dělají. To je velká výzva. Naše společnost ještě není nastavená na to – mít zodpovědnost. Ale to právě můžeme změnit.“

Kateřina Sidopulu, ředitelka

Zlepšit systém vzdělávání, aby se z něho stal vzájemný a celoživotní proces, do kterého je každý člověk trvale zapojen energií z dětství. Tak, aby každý člověk mohl přinést světu podstatný užitek.

Charakteristika školy

Jsme malá komunitní škola zaměřená na vzdělávání podle principů Marie Montessori. Název Klíček jsme zvolili, protože věříme, že ke každé bráně poznání existuje ten správný klíček, který nám ji pomůže otevřít. A také Marie Montessori přirovnávala vývoj dítěte k cibulce rostliny, která se od semínka, postupným růstem rozvine v nádherný květ. Nevíme, v jaký květ každé dítě vykvete, ale každé má svůj obrovský potenciál, který se snažíme podpořit. Připravujeme prostředí, kde se mohou děti bezpečně učit, ukazujeme cesty jak, podporujeme jejich senzitivní fáze a zájmy, respektujeme jejich tempo a čas, nezraňujeme jejich důstojnost. Vedeme k vlastnímu plánování učení a hlavním cílem našeho vzdělávacího systému je schopnost převzít zodpovědnost za sebe, své činy a svůj život. Postupně tvoříme a spolu s dětmi budujeme ucelený systém vzdělávání od narození po dospělost.