Základní škola

Ve vzdělávání dětí v ZŠ upřednostňujeme zejména:

  • vytvoření pozitivního vztahu ke vzdělávání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání
  • vychovávat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit a zdůvodnit své názory, přijímat zodpovědnost za sebe i druhé, spolupracovat, hledat, objevovat a vážit si sebe i ostatních
  • rozvoj sebeúcty, vzájemné úcty a respektu, které jsou základem morálního chování. Je důležité, aby děti vedle  velké lásky zakoušely stejně bohatou měrou úctu a uznání – jen tak si budou moci vážit samy sebe
  •  smysluplnost učiva a spolupráce dětí, která je základem pro udržení vnitřní motivace (aby se žáci učili, protože samy chtějí, nikoliv proto, aby se vyhnuli nepříjemnostem nebo pro získání odměny)
  • výchova ke zdravému životnímu stylu (hra na flétnu v rámci vyučování, sauna, plavání, sezónní sporty, Zdravá abeceda)
  • rozšířená výuka cizích jazyků již od 1.třídy