Od 8:00 do 11:15 probíhá dopolední pracovní blok, během kterého se děti nasvačí podle svých potřeb.

Od 11. 15 do 12.15 je přestávka, kdy celá škola odchází do parku a z něj poté na oběd.

Od 12.15 do 14.00 následuje odpolední blok, který je více zaměřen na umění a sporty, případně dokončování prací, které v dopoledním bloku nestsihly.

Doba od 14:00 do 16:00 je nabídka kroužků, ze kterých si děti volí podle svých preferencí.

Úlohou výchovy je vyvolávat u dítěte hluboký zájem o vnější jednání, jemuž věnuje všechny možnosti. Máme za úkol poskytovat mu volnost a nezávislost a zároveň v něm budit zájem o činnost, jejímž prostřednictvím bude postupně objevovat realitu. A pro ně je to prostředek, jimž se může osvobodit od dospělého.“ (M. Montessori, Od dětství k dospívání, 2011, s. 25.)