MALÝ PROSTOR PRO VELKOU SAMOSTATNOST 

V této třídě se obvykle schází 8 dětí. Připravené prostředí je vytvořeno tak, aby děti byly ve většině činností co nejvíce samostatné.  Nábytek je uzpůsoben výšce dětí, všechny předměty jsou reálné stejně jako svět okolo nich. Děti se učí žít ve světě, který je obklopuje. Materiály korespondují s principy Montessori pedagogiky a vývojového období do 3 let. Prostředí je střídmé a strukturované.

PŘIROZENÝ ROZVOJ DĚTÍ A VZDĚLANÝ PRŮVODCE 

Děti si samostatně vybírají aktivity, které podporují jejich zvídavost. Postupnými kroky a jemným vedením děti zvládají sebeobslužné aktivity –  připravují si svačinu, nalévají pití, perou, pečují o prostředí.  Podporujeme také rozvoj psychomotoriky, smyslů i řečových dovedností. Plně respektujeme senzitivní fáze dětí do 3 let a jejich vývojové potřeby, vycházíme z pozorování dětí. Velký důraz dáváme na komunikaci s dítětem.

  DENNÍ REŽIM 

  7:00 – 8:00  scházení dětí ve třídě pro starší děti, péče o morče, sebeobsluha

  8:00 – 8:15 –přesun dětí do třídy 2-3

  8:15 – 11:15 – pracovní cyklus, který zahrnuje přípravu svačiny, aktivity z oblasti praktického života, smyslové výchovy, zpívání, říkadla, výtvarné činnosti, pobyt na zahradě či procházka

  11:30 – 12.30 – oběd a příprava na odpočinek (do 12:15 vyzvedávání dětí)

  12.30 – 14.00– spánek, čtení pohádky, odpočinek 

  14:00 – 15:00 – svačina, práce s pomůckami

  15:00 – 16:00 – pobyt na zahradě, pohybové činnosti

   

  Denní režim:

  V této třídě provází Hana Andělová, která absolvovala diplomový montessori kurz pro děti do 3 let.  Děti se do Třída se otevírá v 8:00. Děti se v této třídě scházejí do 8.30 hodin nejpozději. Hned ráno se s co nejmenší dopomocí rodiče převlékají, ukládají si oblečení. Obvykle den začíná chystáním svačiny, krájením zeleniny a ovoce, naléváním pití, mazáním, případně hned umýváním nádobí. To nám zabere docela dost času. Potom se děti také věnují pomůckám, např. zkouší různé druhy zapínání, rozvíjí slovní zásobu s obrázky a předměty, hrají hry, trénují jemnou motoriku u navlékání výtvarných činnostech, učí se skládat prádlo, třídit předměty dle daného kritéria. Především se však postupně učí pracovat samostatně tak, abych nerušil ostatní a trénoval koncentraci. Kolem půl desáté se společně děti sejdou a zazpívají si známé písničky, řeknou si věci buď k tématu nebo k tomu, co se bude dít. Venkovní aktivity obvykle děti tráví na zahradě, kde mohou zalévat, plít, sázet, ale také být na písku, houpačkách či odrážedlech. Na oběd odcházejí děti v 11.15. Obědvají ve třídě pro děti 3-6 let. Znovu se pak přesouvají k odpočinku do své třídy v přízemí, pokud se vyspí, pokračují v započatých aktivitách či svačí. Třída končí v 15.00 hodin.