Stabilita, jistota, řád

Vytváříme společné rituály, ale necháme dětem i jejich vlastní. Dodržujeme rytmus v činnostech, řád v čase. Pokud to dítě potřebuje, dostává ještě vizuální podporu v podobě předmětu, piktogramu, fotografie. Snažíme se být pro dítě čitelní, poznat jej a přijímat takové, jaké je. Řád v prostředí, čase a vztazích dává dítěti pocit jistoty a rodiči radost.

Zkoumání prostředí – poznáváme sami sebe

Děti stále něco zkoumají, vstřebávají prostředí pomocí všech smyslů. “Co prochází rukama, projde i myslí,” neboli od uchopení k pochopení. Pokud necháme dítě zkoumat bez zásahu, podpoříme jeho koncentraci, dítě si zvnitřňuje vnější svět, ale poznává i samo sebe a to, co dokáže. Ví, kdo je. Neustálá práce s prostředím, jeho obměňování, je výzvou pro dítě k dalšímu zkoumání. Průvodce musí být dobrý pozorovatel, aby vidět, co děti potřebují. Teprve potom, může vědět, co má připravit.

Co začnu, to dokončím

K učení potřebujeme svobodu, součástí svobody je ale zodpovědnost. Dítě může mít jenom tolik svobody, kolik dokáže unést zodpovědnosti s vizí, že hranice jeho svobody se budou posouvat. Učíme se volby, učíme se zodpovědnosti. Postupně se dítě naučí vybírat pomůcku, činnost, prostředí (místo), ve kterém chce pracovat. Ale ve chvíli, kdy už si vybere a samo si to zvolí, musí svou práci dokončit. Dítě se tak postupně učí vybírat si to, co jej doopravdy zajímá. Dostává se na vyšší úroveň koncentrace a délka jeho práce se prodlužuje. Například, když si Martínek zvolí pomůcku k matematice, ví, kde má pomůcka místo, sám si ji vytáhne. Sám s ní pracuje. Pokud potřebuje pomoct, přivolá si průvodce polštářkem položeným vedle sebe. Úkol dokončí a vše uloží na své místo. Průvodce mu pomůže vybrat pomůcku, ukáže mu, jak se s pomůckou zachází – říkáme tomu prezentace. Dítě si pomůcku vyzkouší a příště už si ji může vzít samo. Dítě si nemůže volit pomůcky, ke kterým nemá prezentaci. Proto průvodce musí udělat mnoho prezentací, aby si dítě později mohlo vybrat. V průběhu toho se učí, kam pomůcka patří, jak práci dokončit a uložit zpět na místo. A v určitou chvíli to již dokáže samo. Přebírá zodpovědnost za to, co si vybere a co bude dělat.