Organizace 2. trojročí 

Vyučovací předmět kosmická výchova se rozdělil do více oblastí – humanitní vědy, přírodovědné obory, brána jazyků, umění a sport.

6. ročník spolupracuje se 4. a 5. ročníkem formou studijní skupiny na různorodých projektech.

Od 8:00 do 11:15 probíhá dopolední pracovní blok, během kterého se děti nasvačí podle svých potřeb.

Od 11. 15 do 12.15 je přestávka, kdy celá škola odchází do parku a z něj poté na oběd.

Od 12.15 do 14.00 následuje odpolední blok, který je více zaměřen na umění a sporty, případně dokončování prací, které v dopoledním bloku nestihly.

Doba od 14:00 do 16:00 je nabídka kroužků, ze kterých si děti volí podle svých preferencí.

 

Musíme mít pochopení pro malého chlapce a dívku, kteří se změnili, a to jak tělesně (způsob oblékání, účes atd.), tak duševně. Staly se z nich silné osobnosti, které vstupují do nového, abstraktního světa. Je to bohatý svět, v němž je vykonané lidské činy budou zajímat víc než věci.“ (M. Montessori, Od dětství k dospívání, 2011, s. 24.)