Tvůrci (12 – 15 let)

V tomto věku dochází ke zrození dospělého – dítě opouští dětství a vchází do stádia dospělosti. Má za sebou již 12 let zkušeností, ze kterých čerpá. Je to fáze tvoření. Křehké období fyzických a psychických změn, provázené pubertou. Dochází k sebeuvědomění – hledá kdo je, kam patří a co chce dělat. Krok po kroku dochází ke změnám, zbývá jen velmi málo energie na studium – velká potřeba pohybu – protože ho nemají, jsou náchylní k mnoha nemocem – potřebují čerstvý vzduch  pro tělo i mysl – proto práce na farmě,  kde mohou zažívat výzvy fyzické práce, zdravý životní styl a jsou obklopeni vrstevníky.

 

Připravené prostředí  – centrum pro studium a práci

Prostředí se rozšiřuje směrem k reálnému životu. Třída již není dostačující. Je potřeba vyjít ven a být v prostředí, kde má příležitost, stát se dospělým.                                                                        Potřebují prostor, kde mohou mít společenské vztahy a kde se vzdělávat. 

Při vzdělávání kombinujeme prostředí třídy, zahrady (do budoucna budování farmy) a obchůdek v kavárně, kde mohou prodávat své výpěstky a výrobky. Vzdělávání se tak prolíná skrze akademickou část k práci. 

Společenské prostředí, kde se setkávají dospělí a adolescenti.

Potřeby adolescentů

Vývojový úkol adolescentů je stát se dospělým skrze práci.

Důležitý je pocit, že jsou užiteční pro společenství. Musí vědět, že to, co se učí, je užitečné a má to ideálně dopad na svět. Velká výzva je žene k tvrdé práci. Také potřebují potvrzení, že jsou přijati takoví, jací jsou. Potřebují zažít důvěru, empatii a náklonnost. Zažít lásku – pečovat a respektovat. Potřebují se vymanit z rodiny a přejít ke společnosti.

Organizace 3. trojročí 

Jednotlivé ročníky 2. stupně ZŠ spolupracují v rámci studijních skupin na společných projektech, které pokrývají předepsané výstupy všech vzdělávacích oblastí. Při studiu více využívají primární zdroje informací, méně již Montessori pomůcky. Důraz je kladen na plánování práce a autonomii učení. Studenti mají dispozici studijní plány, které obohacují o svá témata, kterými se chtějí zabývat. Výuka probíhá 3 dny pouze v akademické rovině a 2 dny v rovině  pracovní. Tyto dny se zařazují zemědělské a řemeslné práce, exkurze, výjezdy. V rámci pracovních dní proběhnou také jazykový, matematický a literární seminář.

Výuka probíhá v dopoledním a odpoledním bloku.

Od 8. ročníku se studenti připravují na přijímací zkoušky na střední školy.

  • Kmenový učitel – je přítomen po celou dobu vyučování a koordinuje ho. Dělá evokační prezentace ze všech oborů, je prostředníkem mezi dítětem a učiteli-specialisty či odborníky z praxe, školou, rodiči, je zodpovědný za hodnocení dětí.

Je nutné, aby osobnost člověka byla připravena na nepředvídané věci, a nejenom situace, které lze očekávat na základě dobrého úsudku a prozíravosti. Vzdělání by ani nemělo být úzce zaměřeno na strohou specializaci, ale zároveň by mělo rozvíjet schopnost rychle a snadno se přizpůsobit. V urputném boji občanského života musí mít člověk pěvný charakter, inteligenci a rovněž odvahu. Musí mít pevné zásady, které získá mravní výchovou, a mimoto je třeba, aby byl praktický a věděl si rady, až v životě narazí na obtíže.“ (M. Montessori, Od dětství k dospívání, 2011, s. 79.)